PRESS: SVENSKA YLE INTERVIEW WITH AR-SAFE HAVEN HELSINKI ARTIST SHEIKO RETO

PRESS TEXT
Source: Svenska Yle

 

Förtryckta politiska konstnärer kan andas ut på Sveaborg

Hbtq-aktivisten Sheiko Reto har bott i Finland i snart två år. Kylan har inte blivit hennes vän. Bild: Yle / Eva Lamppu HELSINGFORS

Politiska konstnärer från konfliktdrabbade länder som Egypten och Syrien har i flera år haft möjlighet att jobba i lugn och ro i Helsingfors – utan hot om våld och förtryck. Residensverksamheten som ger konstnärer fristad får nu erkännande och pengar för år framöver.

Transkvinnan Shieko Reto är hbtq-aktivist och illustratör och en av åtskilliga politiska konstnärer som har fått möjligheten att arbeta ostört i Helsingfors via organisationen Perpetuum Mobile och dess residensprogram Artists at Risk.

I sin konst lyfter hon fram transkönade personers liv och förtrycket mot dem i hemlandet Malaysia. I bilderna klär en kvinna av sig en mansdräkt och en man klär av sig en kvinnodräkt.

Shieko Retos illustrationer.
Shieko Retos illustrationer visar transpersoners verklighet. Bild: Yle / Eva Lamppu

– Sharialagen i Malaysia förbjuder transvestism och regeringen sprider kontinuerligt transfobiskt innehåll. Det är svårt att hitta jobb som transkvinna och de flesta gör sexarbete för att livnära sig, också jag, säger Reto, vars residenperiod på ett år är på slutrakan.

Det finns inte en orsak till varför politiska konstnärer vill bort från hemlandet.― Marita Muukkonen, Perpetuum Mobile

Egyptiska gatukonstnären Ganzeer var den första som kom till Finland via programmet. De följande residenkonstnärerna efter Reto har kurdisk bakgrund och kommer från Turkiet.

– Varje fall är individuellt. Det finns inte en orsak till varför politiska konstnärer vill bort från hemlandet, säger Marita Muukkonen som driver Perpetuum Mobile med kollegan Ivor Stodolsky.

Hon understryker att konstnärer i Turkiet befinner sig i ett allt mer trängt läge och flera hotas av fängelsedomar.

Fyller viktigt tomrum

Muukkonen och Stodolsky tog emot statspriset i konst i förra veckan för verksamheten kring Artists at Risk. På samma dag beviljades de en markant summa privata stipendiemedel, med vilka verksamheten ska etableras i flera städer i Europa.

– Programmet fyller ett tomrum mellan mänskliga rättigheter och konst. Liknande organisationer har arbetat med förföljda författare, vi jobbar med visuella konstnärer, säger Stodolsky.

Marita Muukkonen och Ivor Stodolsky på Perpetuum Mobile.
Marita Muukkonen och Ivor Stodolsky är glada över statspriset. Erkännandet är viktigt. Bild: Yle / Eva Lamppu

Också Finland får kritik

Stodolsky understryker att konstnärerna förhåller sig kritiskt till samhällen överlag, inte bara till det egna landets regering. Issa Touma, fotograf från Aleppo, kom till Finland 2014 för att kunna bevara sina arkiv när det inte fanns elektricitet i hans hemstad.

Issa Touma höll en föreläsning i Helsingfors hösten 2017.
Issa Touma arbetade i Finland 2014. Bild: Yle / Eva Lamppu

I november i år återvände han hit för att hålla en föreläsning.- När finländarna insåg att jag inte stöder den så kallade revolutionära parten i syriska kriget, drog de sig undan och ignorerade mig eftersom de inte kunde utnyttja mig för att förmedla ett visst politiskt budskap, säger Touma.

Han kritiserar västerländska och särskilt nordiska medier för partiskhet och för tystnaden som råder om situationen i Aleppo, bara ett år efter att kriget upphörde i staden.

Jag kan återvända, men i Malaysia kan jag varken gifta mig, ändra mitt namn eller mitt juridiska kön.― Sheiko Reto, aktivist och konstnär

Stodolsky vill också poängtera att residenskonstnärerna inte kommer hit för att söka asyl, eller som flyktingar. De flesta, bland annat Issa Touma, vill återvända till hemlandet för att kunna verka där.

Men Sheiko Reto tänker inte återvända till det konservativa muslimska Malaysia. Kanske blir det Japan till näst.

– Jag kan återvända, men jag gillar inte samhället och deras sätt att tänka. Jag kan varken kan gifta mig, ändra mitt namn eller mitt juridiska kön, säger Reto.

Shieko Retos illustrationer.
Migration är ett tema i Retos bilder. Bild: Yle / Eva Lamppu