PRESS: Euroopan muusikkojen liitot kokoontuivat Madridissa by Muusikkojen liitto

SOURCE: Muusikkojen liitto

Muusikkojen liitto

18.11.2019

PRESS TEXT:

Euroopan muusikkojen liitot kokoontuivat Madridissa

Kansainvälinen muusikkojen liitto (FIM) järjesti Madridissa 14.–15. marraskuuta 2019 yhteistyössä Espanjan muusikkojen liiton (AMPOS) kanssa muusikkojen terveyttä käsittelevän konferenssin, joka oli neljäs laatuaan. Erikoislääkäri Miikka Peltomaan esitys unenlaadun merkityksestä nousi tapahtuman kohokohdaksi. Konferenssia seuranneessa euroopparyhmän kokouksessa liitot keskustelivat muun muassa tekijänoikeusdirektiivistä ja eläkkeistä.

Muusikkojen terveyskonferenssin tiiviissä ohjelmassa käsiteltiin niin fokaalista dystoniaa, ergonomiaa kuin visualisointia muusikon harjoitustyökaluna. Fokaalisen dystonian ennaltaehkäisyn keskeisenä keinona suositeltiin harjoittelemisen suunnittelua niin, että vältetään liian pitkäkestoista saman asian toistoa. Toisaalta esiin tuotiin myös dystonian hoitomenetelmät, jotka kehittyvät jatkuvasti. Soittamisen visualisoinnista keskusteltiin paitsi harjoittelun muotona myös soittamisesta aiheutuvien vaivojen ennaltaehkäisykeinona.

Parhaiten konferenssiväen mieleen jäi vastikään Muusikkojen liiton tunnustuspalkinnolla huomioidun erikoislääkäri Miikka Peltomaan puheenvuoro unen tärkeydestä. Peltomaan mukaan 15 % ihmisistä kärsii uniapneasta – suurin osa tietämättään. Hän kertoo uniapnean olevan myös muusikkojen työkykyä jopa merkittävästi alentava sairaus, joka usein jää diagnosoimatta ja oireiden syy selvittämättä. Uniapnean toteaminen on kuitenkin helppoa ja hoito tehokasta.

”Miikka Peltomaa sai kokousväeltä paljon kiitosta, ja hänen esityksensä vahvisti entisestään sitä mielikuvaa, että Suomessa ollaan muusikkojen asioiden ajamisessa, myös terveyden osalta, aivan etulinjassa”, totesi liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Jäsenistön tapaamisessa keskusteltiin tekijänoikeusdirektiivistä ja sen valmisteluvaiheesta eri puolilla Eurooppaa. Liitot olivat toiveikkaita siitä, että direktiivillä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia alan läpinäkyvyyteen sekä artistien ja muusikkojen oikeuksiin. Kuitenkin esimerkiksi erilaisten sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön myötä oikeuksissa on jatkossakin maakohtaisia eroja, minkä takia tilannetta on seurattava ja edistettävä erikseen kussakin maassa.

Eläkekeskustelussa pääpaino oli freelancereiden eläkkeissä, joiden tilanne kuukausipalkkaisten eläkkeisiin verrattuna on heikko läpi Euroopan. Toisaalta esiin nostettiin taidealojen yleisesti matala eläketaso suhteessa muihin aloihin, mihin esimerkiksi Pohjoismaissa on onnistuttu vaikuttamaan myönteisesti. Joissakin maissa ongelma on jo yleisesti alhainen eläketaso, jolloin sen nostaminen yhteistyössä kaikkien alojen kanssa on ensimmäinen haaste.

Jäsentapaamisessa liitot kertoivat kuulumisistaan. Monissa maissa, kuten Italiassa, muusikkojen asian edistäminen käy jatkuvasti hankalammaksi, jolloin kansainvälisen yhteisön tuki on erityisen tärkeää. Kokous laatikin Venetsian sinfoniaorkesterin tueksi yhteisen kannanoton. Myös Espanjassa kamppaillaan liiton toiminnan mahdollistamiseksi ja ollaan laajentamassa järjestöyhteyksiä vahvemman tuen saamiseksi.

Suomen kuulumisista nostettiin esiin vainottujen taiteilijoiden ilmaisunvapautta tukeva, Artists At Risk -järjestön organisoima AR Safe Haven Helsinki -residenssi, jonka järjestämisessä Muusikkojen liitto on ollut mukana vuodesta 2016 alkaen. Toiminnasta kertoi liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen. Aihe innosti muitakin liittoja käynnistämään vastaavaa yhteistyötä turvaresidenssien järjestäjien kanssa.