PRESS: “Sensuurista on tullut taiteessakin arkista Venäjällä” – Monet taiteilijat jättävät maan by Voima

Source: Voima
Ilona Iida Simes
27.1.2023

PRESS TEXT

In English (translated):

“Censorship has become commonplace in art in Russia” – Many artists are leaving the country

The Russian totalitarian machine has beaten, imprisoned or expelled protesters and dissidents. After the country invaded Ukraine, a few theatre-makers had had enough and came to Finland.

When Russia launched its most violent military action, when it escalated the belligerent conflict in Ukraine that it had started in 2014, the famous and award-winning screenwriter and theatre director Mikhail “Misha” Durnenkov made some very strong statements against the war.

The punishments began immediately. Several of Durnenkov’s plays, which were being performed in Russia in the spring, were withdrawn from the stage.

For some reason, one of his plays remained in the repertoire of a Moscow theatre, but Durnenkov’s name was removed from the play’s credits.

The war is everywhere in Russian society, says Durnenkov. “It affects society physically. Tens of thousands of artists or people working in the arts have left the country. Especially in megacities like Moscow and St Petersburg, you can see this clearly.”

The Kremlin is restricting freedom of expression. “Censorship has become commonplace in Russia, even in the arts. At first it was dangerous to talk about war or politics, now it’s enough to do something that only hints that it’s about war or politics. Even a children’s theatre performance may be closed down if it is perceived to be somehow suspicious.”

Durnenkov is a member of the New Drama group of contemporary Russian playwrights. Several of his plays have been translated and performed in numerous European countries, including Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Turkey. Soon also in Finland.

On 31 January 2023, the Espoo City Theatre will premiere a play written by Durnenkov and directed by his wife – also a multiple award-winner – Ksenija Peretruhina, entitled A Brief Episode in the Universal History of Mushroom Civilisation. “The production will be directed by Essi Rossi, a new generation director and dramaturg known for her precise rhythm and cinematic approach,” the theatre says on its website.

Anis Kronidova is a costume designer, set designer and visual artist from St Petersburg. In March 2022, she was unexpectedly dragged by six police officers and thrown in jail in the middle of the street. Why? Neither she nor her lawyers understand.

Kronidova was released after three days, but the meter had run out. She and her husband Pavel Semchenko, a writer, director and stage director who had become a living legend in the theatre world, decided to leave Russia.

Semchenko was then working on the Faust trilogy at the Dynamite Theatre in St Petersburg. The series was called Democracy, Dictatorship and Utopia. At one point, a portrait of President Putin was put on stage. The play was not in any way a fan of the president who had driven his country into dictatorship and destroyed his face in protest.

But the theatre director asked for the work to be suspended. He had signed some papers typical of contemporary Russia, in which the theatre undertook to avoid criticising the army, not to talk about ‘war’ and not to protest in any way on social media platforms. Semchenko realised that such papers could land any artist in jail at any time, or at least he would not be able to respect such limits.

Now, in autumn 2022, Semchenko is preparing a performance based on a text by Arkady and Boris Strugatsky in Berlin – the same text on which Andrei Tarkovsky’s film Stalker is based. In spring 2023 he will work with Linnea Happonen on a puppet theatre performance in Helsinki. In autumn 2023, he will stage a play based on the book The End of Soviet Man by Svetlana Alekseyevich, a Belarusian-born Nobel-prize-winner, who emigrated to Germany for political reasons. It will be produced by sadsongskomplex:fi.

Semchenko’s merit has been to establish a visually strong AKHE in St Petersburg, known as the “Engineers’ Theatre”. Now there is a manifesto on the AKHE website:

“In today’s Russia there is no longer any place for culture, unlike the ubiquitous propaganda. That is why the AKHE Theatre is closing down here. The AKHE was born underground and will continue to exist in exile. Stop the war! Long live AKHE! Death to the tyrants! Freedom for culture!”

Kronidova, Durnenkov and Semchenko appeared at the Helsinki Book Fair in October 2022 in discussions with Voima and PEN. Anis Kronidova was joined on the panel by author Kira Yarmysh, an aide to poisoned and jailed opposition leader Alexei Navalny. Still outnumbered in Russia at the moment are those who are trying to voice their protest sentiments, but Kronidova and Yarmysh said they strongly hoped that the vast majority of the Russian people would begin to understand that change is possible and act accordingly.

Misha Durnenkov, Ksenia Peretruhina, Anis Kronidova and Pavel Semchenko are at Artists at Risk security residencies in Finland and Germany.

In Finnish (original):

“Sensuurista on tullut taiteessakin arkista Venäjällä” – Monet taiteilijat jättävät maan

Venäjän totalitaristinen koneisto on pahoinpidellyt, vanginnut tai häätänyt maasta mielenosoittajia ja toisinajattelijoita. Maan hyökättyä Ukrainaan muutamien teatterintekijöiden mitta täyttyi ja he tulivat Suomeen.

Kun Venäjä aloitti kiihkeimmät sotatoimet eli kun se laajensi vuonna 2014 aloittamaansa sotaisaa konfliktia Ukrainassa, kuuluisa ja palkittu käsikirjoittaja ja teatteriohjaaja Mihail “Miša” Durnenkov esitti hyvin kärkeviä kannanottoja sotaa vastaan.

Rangaistukset alkoivat saman tien. Useita Durnenkovin näytelmiä, joita keväällä Venäjällä esitettiin, poistettiin ohjelmistosta.

Jostain syystä yksi hänen näytelmistään jäi moskovalaisen teatterin ohjelmistoon, mutta teoksen tiedoista poistettiin Durnenkovin nimi.

Sota näkyy venäläisessä yhteiskunnassa kaikkialla, kertoo Durnenkov. “Se vaikuttaa siihen ihan fyysisesti. Kymmenet tuhannet taiteilijat tai taide-elämässä työtään tekevät ihmiset ovat jättäneet maan. Erityisesti megakaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa tämän huomaa selvästi.”

Kreml rajoittaa sananvapautta. “Sensuurista on tullut taiteessakin arkista Venäjällä. Aluksi oli vaarallista puhua sodasta tai poliitiikasta, nyt riittää että tekee jotain sen tapaista, joka vain vihjaa, että tämä käsittelee sotaa tai politiikkaa. Jopa lastenteatterin esitys saatetaan sulkea, jos sen koetaan olevan jotenkin epäilyttävä.”

Durnenkov on kuulunut nykyvenäläiseen näytelmäkirjailijoiden New Drama -ryhmään. Useita hänen näytelmiään on käännetty ja esitetty lukuisissa Euroopan maissa, Venäjän lisäksi Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Turkissa. Pian myös Suomessa.

Tammikuun 31. 2023 Espoon kaupunginteatterissa saa ensi-iltansa Durnenkovin kirjoittama ja hänen puolisonsa – myös monesti palkitun – Ksenija Peretruhinan lavastama näytelmä Lyhyt episodi sienisivilisaation universaalissa historiassa. “Esityksen ohjaa monipuolinen, tarkasta rytmistään ja elokuvallisesta lähestymistavastaan tunnettu uuden sukupolven ohjaaja ja dramaturgi Essi Rossi”, teatteri kertoo sivuillaan.

Anis Kronidova on pukusuunnittelija, lavastaja ja kuvataiteilija Pietarista. Maaliskuussa 2022 hän joutui yllättäen kuuden poliisin roudaamana putkaan keskeltä katua. Miksi? Sitä ei hän eivätkä hänen juristinsa ymmärrä.

Kronidova pääsi vapaaksi kolmen vuorokauden kuluttua, mutta mitta oli täyttynyt. Hän ja hänen teatterialalla eläväksi legendaksi noussut miehensä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja lavastaja Pavel Semtšenko, päättivät lähteä Venäjältä.

Semtšenko työskenteli tuolloin Pietarissa Dynamite-teatterissa Faust-trilogian parissa. Teossarja oli nimetty Demokratiaksi, Diktatuuriksi ja Utopiaksi. Eräässä kohdassa näyttämölle nostettiin presidentti Putinin naamakuva. Teos ei mitenkään fanittanut diktatuuriin maansa ajanutta presidenttiä, vaan protestina tuhri tämän naaman.

Mutta teatterin johtaja pyysi keskeyttämään teoksen valmistelun. Hän oli allekirjoittanut joitain nyky-Venäjälle tyypillisiä papereita, joissa teatteri sitoutui välttämään armeijan arvostelua, olemaan puhumatta ‘sodasta’ ja olemaan mitenkään protestoimatta sosiaalisen median alustoilla. Semtšenko tajusi, että tällaiset paperit voivat viedä vankilaan kenet tahansa taiteilijan milloin tahansa, tai ainakaan hän ei pysty tuollaisia rajoja noudattamaan.

Nyt syksyllä 2022 Semtšenko valmistelee Arkadi ja Boris Strugatskin tekstiin pohjautuvaa esitystä Berliinissä – sama tekstiin perustuu Andrei Tarkovskin elokuva Stalker. Keväällä 2023 hän tekee Linnea Happosen kanssa nukketeatteriesityksen Helsingissä. Syksyllä 2023 hän lavastaa valkovenäläissyntyisen, poliittisista syistä Saksaan muuttaneen nobelistin, Svetlana Aleksijevitšin Neuvostoihmisen loppu -kirjaan perustuvan näytelmän. Sen työstää sadsongskomplex:fi.

Semtšenkon meriittejä on ollut perustaa Pietariin “Insinööriteatterina” tunnettu, visuaalisesti vahva AHE. Nyt AHEn nettisivuilla on manifesti:

“Tämän päivän Venäjällä ei enää ole sijaa kulttuurille, toisin kuin kaikkialla näkyvälle propagandalla. Siksi Teatteri AHE lopettaa täällä toimintansa. AHE syntyi maan alla ja jatkaa toimintaansa maanpaossa. Lopettakaa sota! Eläköön AHE! Kuolema tyranneille! Vapaus kulttuurille!”

Kronidova, Durnenkov ja Semtšenko esiintyivät Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2022 Voiman ja sananvapausjärjestö PENin keskusteluissa. Anis Kronidovan kanssa panelistina oli kirjailija Kira Jarmyš, joka on myrkytetyn ja vangitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin avustajia. Vielä tällä hetkellä Venäjällä alakynnessä ovat he, jotka yrittävät tuoda protestimielipiteensä julki, mutta Kronidova ja Jarmyš sanoivat painokkaasti toivovansa, että Venäjän kansan suuri enemmistö alkaisi ymmärtää muutoksen olevan mahdollinen ja toimia sen mukaan.

Miša Durnenkov, Ksenija Peretruhina, Anis Kronidova ja Pavel Semtšenko ovat Artists at Risk -järjestön turvaresidensseissä Suomessa ja Saksassa.