Sorry, this entry is only available in İngiliz İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

نهادی شبکه ایست که در فصل مشترک دو حوزه حقوق  (ARTIST at RISK) هنرمندان در معرض خطر 

:بشر و هنر قرار گرفته است. تخصص این نهاد عبارت است از

. ترسیم و تسهیل مسیر مهاجرت ایمن هنرمندان حوزه تجسمی که در کشور خود مورد آزار قرار گرفته اند-

.AR میزبانی از این هنرمندان در اقامتگاه های خود با عنوان پناهگاه امن-

.AR گردآوری پروژه های مرتبط مانند غرفه-

 

فراخوان عمومی

این فراخوان عمومی برای هنرمندان در معرض خطر است و محدودیت زمانی ندارد. هنرمندانی که آزادی بیان

آنها به شدت سلب شده و یا آزادی های اساسی آنها با انگیزه های سیاسی مورد تهدید  واقع شده، می توانند از

artistatrisk.org/apply/:طریق این لینک اقدام نمایند

هنرمندانی واجد شرایط هستند که در معرض آزار و شکنجه مداوم ، کوچ اجباری، زندان ناعادلانه، تهدید به

شکنجه یا مرگ باشند. لطفاً فقط در صورتی که در معرض خطر جدی هستيد، درخواست خود را ارائه .نمایید

از افراد مقیم در اقامتگاه ها به عنوان هنرمندان مهمان استقبال می کند. این  (AR) هنرمندان در معرض خطر

اقامتگاه ها به هنرمندان امکان می دهد تا از تهدیدهایی که در کشورشان با آن روبرو بوده اند، فاصله گرفته  و یا

.از این برنامه اقامتی به عنوان فرصتی جهت بخشیدن نظمی مجدد به زندگی حرفه ای خود استفاده کنند

 

 بر مبنای مدارک ارسالی و همچنین بررسی هایی که به کمک متخصصان حوزه های هنری و  AR  ساکنان

حقوق بشری در سطح منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد انتخاب می شوند. همچنین همفکری هایی که با

.در اقامتگاه های پذیرنده صورت میگیرد نیز در این انتخاب نقش خواهد داشت AR کمیته های مشاوره ای

 

AR دامنه فعالیت 

 به عنوان نهادی با دامنه فعالیت در سطح جهانی طراحی شده و بسرعت در (AR) هنرمندان در معرض خطر

حال رشد و  توسعه می باشد. بعد از شروع برنامه اقامتی خود در هلسینکی و توسعه آن، اکنون تعداد نوزده

پناهگاه امن این مجموعه در شانزده کشور دنیا در حال فعالیت هستند. اگرچه این نهاد اولین موسسه اقامتی در

نوع خود است که به هنرهای تجسمی اختصاص دارد، از همان ابتدا متقاضیان فعال دررشته های دیگر از جمله

،فیلم ، تئاتر و رقص را نیز پذیرفته است. هنرمندان در معرض خطر، با هماهنگی با سایر همکاران و شبکه ها

،در سراسر جهان است و وجود پشتیبانی کیوریتوریال AR در حال ایجاد یک شبکه وسیع از پناهگاه های امن

.این شبکه بین‌المللی را به نهادی متمایز بدل کرده است

 

(Perpetuum Mobilεzation) جنبشی پویاست (AR) هنرمندان در معرض خطر

 تاسیس و  Marita Muukkonen و Ivor Stodolsky که مشترکا توسط Perpetuum Mobilε (PM)

 بر روی PM اداره شده، بستری کیوریتوریال است که در آن هنر، کارعملی و تحقیق گرد هم آمده اند. تمرکز

،پروژه های موضوعی بلند مدت شامل کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی، برنامه های اقامت های هنری

نمایشگاه ها، جشنواره ها، هنرهای عمومی و خیابانی، نشریات، فیلم ها و قالب های جدید هنری است. پروژه

 غرفه دائمی رومانی، پروژه ، (Re-Aligned) های موضوعی این مجموعه عبارتند از: پروژه تنظیم مجدد

،پروژه تنوع ، Sino-Fi ،آزمایشگاه های دائمی ، (AR) پرسترویکا، مجمع هنرها، هنرمندان در معرض خطر

، این مجموعه در سطح وسیعی در کشورهای نوردیک  . (ER) گفتگوهای سیار و بوم شناسان در معرض خطر

.اروپایی و بین المللی فعال بوده است

 

مدیران بنیانگذار

:(به ترتیب متناوب) 

 Ivor Stodolsky و Marita Muukkonen

 

:(AR) متقاضیان اقامت هنری  نهاد هنرمندان در معرض خطر

:متقاضیان باید ابتدا صفحه مربوط به شرایط درخواست اقامت هنری را مطالعه نمایند

Apply

جهت درخواست، لطفاً فرم موجود در اینجا را تکمیل و ارسال نمایید. روشهای دیگر ارسال درخواست در

.صفحه مربوطه شرح داده شده است

[email protected] :ایمیل

. در هیچ یک از پروفایل های خصوصی آنها در شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار ننمایید AR لطفاً با کارمندان